muğla’da yaşıyormuş kendisini bukre diye tanıtıyormuş